درباره ما

 

 

مفتخریم به آگاهی برسانیم مجوز شروع به کار این نمایندگی ( با مدیریت سرکار خانم آزیتا فیروزی ) از سال ۱۳۸۵ توسط شرکت بیمه البرز صادر گردید و از اواخر سال ۱۴۰۰ با اخذ مجوز از بیمه مرکزی و بیمه البرز به عنوان شرکت نمایندگی (شرکت نمایندگی ایده نوین سروش البرز ) درحال ارائه خدمات به مشتریان خود می باشیم و  تاکنون با انعقاد قراردادهای متعدد با شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی بزرگ توانسته ایم مجوز صدور اکثریت بیمه های موجود در کشور اخذ نموده و با دارا بودن بیش از ۸۵ هزار بیمه شده حقیقی و ۱۰۰ ها بیمه شده حقوقی و با پوشش بیش از ۶۰ هزار خودرو در زمینه های ثالث و بدنه توانسته ایم با ایجاد رضایتمندی اکثریت مشتریان در سه سال متوالی به عنوان نماینده برتر و در سال ۱۳۹۲به عنوان نماینده برتر نقره و در سال ۱۳۹۳به عنوان نماینده برتر طلا بین ۳۷۰۰ نماینده شرکت بیمه البرز انتخاب شویم ، همچنین با ارائه خدمت نوین بیمه ای و عرضه سیستم های گزارش دهی مکانیزه و شفاف توانسته ایم بین ده نماینده پیشرو در ارائه خدمات قرار گیریم.

فعالیت در یک صنعت خدماتی مبتنی بر رقابت آزاد مستلزم تدوین و تالیف نقشه راه و ترسیم افق فعالیتهای سازمان است. افزایش چشمگیر تعداد شرکتهای بیمه فعال در سطح کشور و نیز حضور شرکتهای با سابقه و توانا در این صنعت، نشان از اهمیت و لزوم برنامه ریزی، سازمان دهی، مدیریت و اتخاذ تدابیر مناسب برای شرکتهای نو پا میباشد.

شرکت بیمه البرز ضمن بررسی ، تحقیق گسترده و با فراخوان مدیران و کارشناسان باسابقه چشم انداز فعالیت شرکت را مطابق با اصول زیر ترسیم نموده است:

– تجمیع و تخصیص امکانات به منظور حضور شرکت بیمه ای پیشرو، سرآمد و متعالی در سطح کشور و در صورت امکان در عرصه های منطقه ای

– ارائه خدمات بیمه ای متفاوت و متمایز مطابق با نیازهای جامعه و بازار بیمه کشور

– مشارکت موثر و تلاش به منظور افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه

– سرمایه گذاری بهینه منابع و کسب سود منطقی، مناسب و پایدار

– مشارکت موثر و فعال در مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی صنعت بیمه از قبیل سندیکای بیمه گران ایران و شوراهای بیمه مرکزی ایران

– تلاش در جهت توزیع مناسب ریسک و تقلیل خروج ارز از کشور

– جذب پرسنل توانا و آشنا به امور و ارتقاء دانش فنی و آموزش مستمر کارکنان

– گسترش جفرافیایی خدمات با ایجاد شبکه فروش فعال، حرفه ای و کارآمد